Hizmetlerimiz | Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Zaman Yönetimi

Üreticiliği ve verimi arttırmak amacıyla zamanın bilinçli kontrolünü  sağlamak.

İşverenlere Yönelik Hizmetler

İlan yayınlama, kariyer etkinlikleri, seminerlere konuşmacı olarak katılım.

CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri

Bilgi birikimi ve niteliklerin aktarıldığı, belirli tekniklere dayanan öngörüşme.

Kariyer Psikolojik Danışmanlığı

Kariyer evrelerine yönelik hazırlık aşamaları kapsamlı danışmanlık çalışması.

İş ve Staj Fırsatları

İş ve staj imkanlarının SMS ve mail yoluyla okulumuz mezun ve öğrencileri ile paylaşılması.