Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kariyer Merkezi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kariyer Merkezi 2015 yılı Şubat ayında öğretim üyemiz Yrd. Doç. Dr. Hasan Eşici ve Arş. Gör. Ahmet Ayaz’ın öncülüğünde kurulmuştur. Merkezin amacı Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğrencilerine mezuniyet öncesinde ve sonrasında kariyer desteği vermektir. Bu desteğin içerisinde öğrencilerde mezuniyet öncesinden başlayarak iş/meslek yaşamı becerileri geliştirmek, öğrencilerin bilimsel temelli bölüm ve meslek seçimi yapmalarını sağlamak, kariyer kararı vermekte zorlanan öğrencilerle bireysel ve grupla kariyer danışma hizmetleri yürütmek yer almaktadır. Kariyer Merkezi’nin bir diğer amacı ise mezun olan öğrencilerimizin kariyer gelişim süreçlerini takip etmek ve onlara ihtiyaç duydukları desteği sağlamaktır. Mezun izleme çalışmalarımız aynı zamanda üniversite programlarımızın gözden geçirilmesini de sağlamaktadır.

Kariyer gelişim sürecinde yenilikleri takip eden ve üreten, bilimsel veriler eşliğinde kariyer gelişimine yön veren ve sektör öğrenci işbirliğini sağlayan bir kariyer merkezi olmak.

Öğrencilerimizin yaşam becerilerini geliştirerek geleceğe hazırlamak, onların kendi kariyer gelişimlerinin sorumluluklarını alarak uyum sağlama becerilerini geliştirmek, sektör ile iş birliği içerisinde öğrencilere staj ve iş imkanları sağlamak.