Hakkımızda | Kariyer Merkezi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Biz Kimiz?

2015 yılı Şubat ayında kurulan, öğrencilerine mezuniyet öncesinde-sonrasında kariyer desteği vererek mesleki yaşam becerileri geliştirmeyi hedefleyen bir destek birimiyiz. Bununla birlikte mezun izleme sistemi aynı zamanda üniversite programlarımızın gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesinde rol almaktadır.

Vizyonumuz
Kariyer gelişim sürecinde yenilik takipçisi ve üretime açık, bilimsel veriler eşliğinde kariyer gelişimine yön veren ve sektör-öğrenci işbirliğini sağlayan lider bir kurum olmaktır.

Misyonumuz
Öğrenci ve mezunlarımızın yaşam becerilerini geliştirerek geleceğe hazırlamak, eğilimlerine uygun olarak kendi kariyer gelişimlerinin sorumluluklarını alarak uyum sağlama becerilerini geliştirmek, sektör ile iş birliği içerisinde öğrencilere staj ve iş imkanları sağlamak.

Amacımız

  • KM hizmetleri hakkında öğrenci ve mezunları bilgilendirmek
  • KM’de hizmet veren kariyer danışmanları tarafından gerçekleştirilen kariyer rehberliği ve danışmanlığı oturumları organize etmek
  • Platformun öğrenci/mezun ve işverenlere tanıtımını yapmak
  • Kişisel gelişim seminerleriyle akademik birikime destek sağlamak
  • Erasmus+, Farabi, Mevlana gibi ulusal ve uluslararası değişim programları hakkında bilgilendirme oturumları organize etmek
  • Staj olanaklarını arttırmak, mesleki ve deneyimsel eğitimler için işverenler, diğer dış paydaşlar ve üniversite içindeki ilgili bölümlerle yürütülen iş birliği ve antlaşma sayısını ve niteliğini arttırmak
  • Mesleki ağlar vasıtasıyla KM’deki personelin mesleki yeterliliklerini geliştirmek, bu kapsamda diğer üniversite Kariyer Merkezleri ve STK’larla ve eğitim kurumlarıyla işbirliği yapmak