Hakkımızda | Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Biz Kimiz?

Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi 2021 yılı Mart ayında kurulmuştur(https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210328-9.htm). Öğrenci ve mezunlarımıza mezuniyet öncesinde-sonrasında kariyer desteği vererek kariyer becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Yüz yüze ve çevrimiçi etkinliklerle kariyer gelişiminizi daha nitelikli şekilde sürdürmenizi hedeflemekteyiz.

Vizyonumuz
Kariyer gelişim sürecinde yenilik takipçisi ve üretime açık, bilimsel veriler eşliğinde kariyer gelişimine yön veren ve sektör-öğrenci işbirliğini sağlayan lider bir kurum olmaktır.

Misyonumuz
Öğrenci ve mezunlarımızın yaşam becerilerini geliştirerek geleceğe hazırlamak, eğilimlerine uygun olarak kendi kariyer gelişimlerinin sorumluluklarını alarak uyum sağlama becerilerini geliştirmek, sektör ile iş birliği içerisinde öğrencilere staj ve iş imkanları sağlamak.

Amacımız

  • Kariyer Merkezi hizmetleri hakkında öğrenci ve mezunları bilgilendirmek
  • Kariyer Merkezi’nde hizmet veren kariyer danışmanları tarafından gerçekleştirilen kariyer rehberliği ve danışmanlığı oturumları organize etmek
  • Platformun öğrenci/mezun ve işverenlere tanıtımını yapmak
  • Kişisel gelişim seminerleriyle akademik birikime destek sağlamak
  • Erasmus+, Farabi, Mevlana gibi ulusal ve uluslararası değişim programları hakkında bilgilendirme oturumları organize etmek
  • Staj olanaklarını arttırmak, mesleki ve deneyimsel eğitimler için işverenler, diğer dış paydaşlar ve üniversite içindeki ilgili bölümlerle yürütülen iş birliği ve antlaşma sayısını ve niteliğini arttırmak
  • Mesleki ağlar vasıtasıyla Kariyer Merkezi’ndeki personelin mesleki yeterliliklerini geliştirmek, bu kapsamda diğer üniversite Kariyer Merkezleri ve STK’larla ve eğitim kurumlarıyla işbirliği yapmak